Mirka -- zdjęcia z podróży

Norwegia - wrzesień 2007

mam 50 lat... (wycieczka beze mnie)