Mirka -- zdjęcia z podróży

Warszawa - czerwiec 2003

mam 46 lat...