Mirka -- zdjęcia z podróży

Warszawa - wrzesień 2003

mam 46 lat...