Mirka - - - dobre życie - demokracja

wybrane pamiątki ze strajku

f1

f1

f1

f4

f5